Fentanyl syntetiskt Heroin för att storma kroppens teater

Fentanyl ett narkosmedel vid teaterstormningen i Moskva

De ryska specialstyrkorna använde en superstark narkotika för att söva terrorister och gisslan vid stormningen av Dubrovka-teatern i Moskva.

Kroppens teater nära dig

Syntetiska drogers teater Shake sphere global

Några dagar efter stormningen den 26 oktober av Dubrovka-teatern tillkännagav ryska myndigheter officiellt att specialstyrkorna använt en gas som var ”ett fentanylderivat”, dock inte exakt vilket. senare analyser påvisade dock Carfentanil och Remifentanil bägge bland de mer korttidsverkande fentanyl analogerna. Carfentanil är circa 100 gånger starkare än fentanyl, 10000 gånger starkare än morfin och 5000 gånger starkare än Heroin. Heroin och morfin verkar i princip på samma receptorer men heroin har en högre löslighet i hjärnan och når därför fler receptorer.

Fentanyler används som smärtstillande medel och som nar­kos­medel i samband med kirurgiska operationer. Ett derivat är ett ämne, som utvecklats ur ett annat ämne, men det kan ha delvis annorlunda egenskaper än ursprungsämnet.

I-Skuggan-av-det-Politiska-Mordet-Poli

Spegla skuggspelet

På basen av hittills kända uppgifter ur öppna källor kan man göra följande förstahandsrekonstruktion av vad som hände. (samtidigt händer linkande invasioner i andra mer öppna teatrar)

Före stormningen fick varje soldat i specialstyrkorna injektion av ett motgift, troligen ett naloxon­derivat. Medlet blockerar alla effekter av opiater (inkl. fentanyler) under flera timmar eller dagar. Det används i praktisk narkomanvård för att göra det omöjligt för heroinmissbrukare att få några ruseffekter (”kickar”) av sin favoritdrog.

Inför stormningen sprutades stora mängder fentanyl in genom ventilationsanläggningar och specialborrade hål för att få så vid spridning av gasen som möjligt. Troligen spreds fentanylet i aerosolform, alltså som vattendimma. Vittnesuppgifter per mobiltelefon inifrån teatern om händelseförloppet vid början av stormningen tyder på att den insprutade gasen var synlig.

När tillräckligt många av terroristerna och gisslan efter några minuter visade tecken på att vara omtöcknade eller medvetslösa påbörjades stormningen. Terroristerna sköts. Enligt vissa mediauppgifter skall några ha gripits. Inga självmordsbombare utlöste sina bomber.

Efteråt visade det sig, att 117 av gisslan hade omkommit (enligt vissa källor 169). Omkring 700 överlevde.

Försöket med fentanylnarkos vid stormningen är veterligen det första i sitt slag vid polisoperativa insatser. Det kommer att ge upphov till en lång diskussion kring medicinska, taktiska, juridiska och etiska aspekter på sådan användning.

Fentanylerna utgör en stor grupp syntetiska narkotika, med opiatliknande effekter. De används i medicinsk praxis som smärtstillande medel (bl.a. i speciella plåster som Durogesic®) eller som narkosmedel (Leptanal®, Rapifen® eller Sublimaze®). Vid narkos tillförs de i injektionslösning.

fentanyl

Fentanyler är en typ av narkotika med opiatliknande effekter. De kan vara från 20 till 5.000 gånger starkare än heroin. Sammanlagt finns uppskattningsvis mer än 1.400 möjliga varianter av dessa droger. Många är dock inte fullständigt utforskade. Fentanyler missbrukas i bl.a. USA och Ryssland som ersättningsmedel för heroin. (Omritad från Valter & Arrizabalaga).

Starkare än heroin

Fentanyler är starkt sövande. De framkallar inte hallucinationer, oro eller andra reaktioner, som gör, att människor kan bete sig oberäkneligt. Muskelkontrollen försvagas eller upphör helt. De påverkade lägger sig ner och sover, blir medvetslösa eller avlider i värsta fall av andningskollaps. Effekten inträder hastigt. Fentanyler har kort verkningstid, i praktiken upp till tre timmar. Deras effekter kan lätt hävas med kända motgifter av typen naloxon (i varianter även kända under namn som naltrexon, nalon eller Narcanti®).

En viktig psykisk effekt av fentanylpåverkan är indifferens, trots att man inledningsvis ser och hör allt reagerar man inte. Det kan vara en del av förklaringen till, att terroristerna inte sköt eller sprängde, när stormningen började.

Fentanylerna kan vara mellan 20 och 5.000 gånger starkare än heroin. Den verksamma dosen kan vara så liten som 50 mikrogram (miljondels gram). Det är ungefär samma vikt som ett vanligt korn av koksalt. På den illegala narkotikamarknaden förekommer kraftigt utspädda fentanylberedningar under beteckningar som ”China White” eller ”Krokodil”. Det senare har blivit ett allvarligt missbruksproblem i bl.a. S:t Petersburgsområdet. Även sjukvårdspersonal har missbrukat fentanyler, eftersom medlen är lätt tillgängliga, höggradigt potenta och svåra att spåra i urin. Men de är svåra att dosera i russyfte även för läkare. Från USA redovisades i mitten av 1990-talet ett 20-tal fall, där läkare avlidit av fentanylmissbruk.

Antalet fentanylvarianter har uppskattats till fler än 1.400 men de flesta är inte fullständigt utforskade. Många står dessutom ej under narkotikakontroll och kan därför ännu säljas fritt. Fentanylerna är inte förbjudna enligt internationella konventioner mot kemiska stridsmedel vid inhemska polis- och säkerhetsoperationer.

Fentanyl kan intas genom sväljning, injektion eller hudapplikation (smärtstillande plåster). Det är känt, att fentanyler kan förgasas, även om denna metod ej används i medicinsk praxis. I ett fall i USA värmde en sjukhuspatient ett smärtstillande plåster med fentanyl och inandades gaserna, med resultatet att han drabbades av hjärtsvikt och medvetslöshet. Han kunde räddas med naloxon.

Fentanylberusning har den polisoperativa fördelen, att det går att i förebyggande syfte ge ett effektivt motgift (naloxon m.fl.), som verkar under lång tid. Stormningen kunde således genomföras utan gasmasker. Däremot innebär fentanylförgiftning en allvarlig risk för de drabbade. Det kräver akutmedicinska insatser, som kan häva effekten på någon minut. I denna del synes dock informationsflödet till sjukhusen i Moskva om, att just fentanyl använts, ha varit ofullständigt.

Inför planeringen hade ryska federala myndigheter troligen tillgång till omfattande dokumentation från sovjettidens experiment med olika gaser.

Största narkosexperimentet

Gasningen på teatern är sannolikt världens hittills största narkosexperiment, även om det skedde under former, som ingen svensk me­dicinsk-etisk forskningskommitté skulle acceptera.

Vid narkos på sjukhus är den samlade aktiva och övervakade gasvolymen några liter och patientens reaktion och vitaltecken (puls, blodtryck, andning, syresättning m.m.) kontrolleras av en särskilt avdelad läkare eller sjuksköterska sekund för sekund. På teatern var den sammanlagda rumsvolymen troligen minst en miljon gånger större, sannolikt i storleksordningen 5.000 – 10.000 kubikmeter. Ingen medicinsk övervakning skedde under stormningen.

Administration av gas eller aerosol över en så stor rumsvolym och till så många människor är bl.a. ett svårt gaskinetiskt fördelningsproblem. Medlet måste spridas ur flera munstycken men det tar ändå lång tid, innan gastrycket fördelar sig någorlunda jämnt. Under tiden hinner gaskoncentrationerna bli mycket höga på vissa ställen.

Till detta kommer, att människor har mycket stora skillnader i känslighet för narkosgaser liksom för alla andra läkemedel eller droger. Efter mer än två dygns väntan med stillasittande och otillräcklig föda och dryck var dessutom de flesta i gisslan i dåligt skick. Även om obduktionsrapporterna ännu inte offentliggjorts, kan man utgå från, att de flesta avled av andnings- eller cirkulationskollaps. Några kan ha avlidit av hjärnskador orsakade av syrebrist. Inandning av uppkräkt maginnehåll till lungorna är en annan möjlig dödsorsak.

Fentanyler har vid medicinsk användning de kända och vanliga biverkningarna att framkalla yrsel, hämma andningen, sänka puls och blodtryck, utlösa illamående och kräkningar samt orsaka muskelstelhet (inklusive bröstkorgens muskler, vilket försvårar andningen). I sällsynta fall kan de ge kramp i stämbanden (laryngo­spasm), vilket vållar kvävningsrisk. Det är också anledningen till att så många dog efter gisslandramats upplösning på Dubrovka teatern, de bars ut under bar himmel en regnig dag med öppna munnar och dog för att det regnade.

Dödsfall Opiater synetiska

Precis som överdoserna av syntetiska opiater regnar in över USA i en storm som just nått Sverige.

Sjukvårdare och ambulanspersonal hade inte upplysts om vilken drog som använts för att storma teatern och hade därför ingen rimlig anledning att förstå den medvetslösa sanningen om den djupa sömn som narkos kan ge. För den sömnen är rena grekiskan och narkos är det grekiska ordet som gav Narkotika sitt namn. Aaah.

Olof-Palme-död

Andra gaser hade varit svåra att använda mot så stora grupper som på teatern. Tårgas hade vållat risk för panik. Dessutom kan tårgas vara livsfarlig för astmatiker, genom att reta slemhinnorna så kraftigt att det utlöser anfall. Vid inbrytningen under Norrmalmstorgsdramat 1973 använde svensk polis tårgasen CS för att bryta motståndsviljan hos bankrånaren och hans medhjälpare. Den insatsen förbereddes noga med omfattande medicinsk support i direkt anslutning till platsen. Gisslan transporterades med ambulans till sjukhus, där läkare stod beredda. Från Norrmalmstorgsdramat är för övrigt att minnas, att statsminister Olof Palme gav polisen fritt mandat att skjuta bankrånaren. Om det senare behövdes, skulle regeringen ordna abolition …En annan Svensk narkotika forskare Nils Bejerot myntade senare ett eget begrepp om det hela som sedan blev Stockholmssyndromet. Han assisterade polisen på nära håll.

Lustgas och andra narkosgaser hade inte varit möjliga att tillföra i så stora volymer, att de kunnat användas praktiskt på Dubrovka-teatern. Bland övriga sövande medel finns inga, som i praktiken kan distribueras i tillräckligt stora mängder. De flesta kräver doser, som är 100–1.000 gånger högre än för fentanyl.

Dödsfall Opiater synetiska

Flera än någonsin dör av överdoser av syntetiska opiater som fentanyl och fentanyl analoger, ovan statistik för dödsfall i USA av Narkotika som meth kokain herion, metadon etc

YouTube Preview Image

Frågan är hur applicerar du en kula som är starkare än den som dödade Olof Palme och hårdare än den som dödade John F Kennedy och ändå lyckas med konststycket att se oskyldig ut?

Tja pröva med att marknadsföra opiater för alla dess fördelar. Då säljer du ju bara läkemedel och marknadsför inte dödskalla psykopater som gör vad som helst för näst fix. Och då kan man alltid skylla på dåligt umgänge eller de mera luddiga faktorerna i ett socialt lull-lull.I-Skuggan-av-det-Politiska-Mordet-Poli

I Skuggan av speglingen, höger och vänster byts ut. Men linjerna ser ändå ganska liknande ut. Det finns heller ingen direkt skyldig att peka ut för aktieägarna i bolaget är ju just bara aktieägarna och bakomliggande intressen. Alla på sin specifika post, så visst ska det kunna få kosta att göra staten en sådan björntjänst i kropparnas teater.

Ljuslågan form i yttre rymden utan gravitation. Lågan vänder sig alltid uppåt och där inget upp eller ned återfinns återstår att bli klotrund och bränna av veken.

låga och gravitation

Låga och gravitation

av en ren händelse, en gammal funktion.

 

 

blogstats trackingpixel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>