Jag hade inte sex med den kvinnan

 

En Glad Praktikant i Vita Huset

Jag hade inte sex med den Kvinnan, Miss Levisnky. Här avbildad som den glada praktikanten i vita huset.

Senare visade det sig dock att Herr Clintons tappra små simmare fanns representerade på lite små tygstycken som miss Levinsky sparat för det goda minnets skull. Repliken då från efterräkningen kom direkt från Bill – Jag visste inte att det räknade som sex.

Inför jointar och hashrökande förflutet kom att -Jag tog inga halsbloss

Mohammedbilerna i did not have sex wit that woman

Kanske lyckades han imponera en del. Men verkligen långt ifrån alla, här en klassiker om efterräkningarnas kalla visshet och räkningen för Bill.

 

spotlife se som det är

Ibland kan det faktiskt vara bättre att veta om att man är rökt

Acceptera det